مقاله‌ها ( مقالات پزشکی )

31 مرداد

سیستم عصبی

سیستم عصبی «nervous system» که مرکز کنترل بدن انسان است از مغز و نخاع تشکیل شده است. پیام های ورودی از عضلات، اندام های غیر ارادی و حواس از طریق نورون های سیستم اعصاب محیطی به سیستم اعصاب مرکزی منتقل شده و در آنجا تقسیر می شوند.Modal dialog

You won't be able to dismiss this by usual means (escape or click button), but you can close it programatically based on user choices or actions.